Tiểu cảnh sân vườn & hồ koi

Cá nàng hai và cá thác lác

Cá nàng hai và cá thác lác

Cá nàng hai chính là cá thác lác được nuôi sinh sản phổ biến ở Việt Nam, đây vốn là dòng cá nuôi thương phẩm, sau này được lai được ra nhiều dòng khá đẹp và được dân chơi ...

Các tin khác

 

Liên hệ Cá Cảnh Phúc Long [X]